Info

Hoof Missionêre Bedieninge: Dr Hennie van Deventer
Posbus 5, Wellington 7654
Tel 021 864 8225 (k),
E-pos hennie@bmedia.co.za

Bedieninge sluit in:
  • Die Nehemia-Bybelinstituut: Basiese teologiese opleiding vir kerkleiers in Afrika deur afstandsonderrig in Afrikaans, Engels, Zoeloe en Xhosa.
  • Die Hugenote-Bybelinstituut: Naskoolse opleiding vir gelowiges in Bybelse onderwerpe per afstandsonderrig. Registrateur: Ronell Baard, tel 021 864 8283, faks 021 864 8282, e-pos hbi@bmedia.co.za enrbaard@bmedia.co.za
  • Studentedienste (kursustoetse, sertifikate) vir persone wat Bybelkor-kursusse doen.
  • Pastorale raadgewing in persoonlike briewe en via die internet in verskeie tale.
  • Gevangenebediening aan gevangenes dwarsdeur Suid-Afrika.
  • Media-uitreike in die buiteland, veral Indië.
  • Bediening aan nie-lesendes deur die kassette, blaaiboeke en meganiese kassetspelers van Goeie Nuus Media.